FAQ


WHY?

To have a break from the everyday humdrum, spend a fulfilling weekend in a pleasant company, and once more immerse yourself in the unforgettable atmosphere of the 1980s and 1990s entertainment (and not just the electronic one). And learn about the newest and most interesting indie games form all over the world!

FOR WHOM?

For everyone! Especially for people who remember the beginnings of video gaming in Poland, the comic book scene of pre-1989 Poland, arcades, and everything related. Also, for your husbands, wives, and children. Present-day gamers and people from the gamedev industry - of course.

WHERE AND WHEN?

Pixel Heaven Games & Pop Culture Festival 2023 will be held on the weekend of May 26-28, 2023 in the postindustrial spaces of former technical printing house at Minska 65 Str.. in Warsaw, Poland.

HOW TO TAKE PART?

You will need an entrance ticket (bought online or at the spot) to enjoy our event. We recommend using our online registration system, which lets you buy the ticket for a discounted price. Admission for children under the age of 12 is free. For more information, click HERE.

I WANT TO BECOME A SPONSOR / MEDIA PARTNER

That's great! The organization of such event requires a lot of effort and considerable financial outlays. In exchange for the support, we can offer very attractive advertising opportunities, and a chance to co-create a positive and tremendously popular event. Feel free to contact us: [email protected]

BUT WHAT EXACTLY WILL BE GOING ON THERE?

You'll have to see it for yourself. For three days, every participant will get a chance to play classic games from the 1980s and 1990s on such computers as ZX Spectrum, Atari, Commodore, and consoles from that era. Of course, indie games will also be present. Other attractions include contests, flippers, comic book exhibition, amazing lectures,  conference, prizes, unique special guests, concerts, Afterparty, Demo Scene Night, booths, stands from our sponsors, partners and exhibitors... and much more!

WILL THERE BE ANY CONTESTS FOR THE PARTICIPANTS?

Of course - with attractive prizes! There will be also held Pixel Awards Europe 2023 contest for the best indie games presented during the event. And that's not all we have in store for you!

WILL THERE BE LECTURES, TALKS, AND DISCUSSION PANELS?

You betcha! And they will be will be held on Friday, Sunday and Saturday. You can expect ABSOLUTELY SPECIAL topics and speakers. You will have a unique opportunity to listen to, ask questions and meet game creators (both the old boys and the young bloods), developers, journalists (including the editors of such titles as BAJTEK, TOP SECRET or SECRET SERVICE), as well as video games celebrities... Pixel Connect conference, on the other hand, will focus on the business side of indie gaming: trends, development, sources of funding...

WILL I HAVE TO PAY EXTRA TO ENTER THE THEME ZONES?

No. Admission to all the zones and participation in all the events held during Pixel Heaven Games & Pop Culture Festival 2023 is included in the price of the ticket. Saturday's afterparty in an exception - if you wish to take a part you have to order the entrance card additionally.

I WANT TO BUY / SELL / TRADE SOMETHING

That's another good reason to take part in Pixel Heaven Games & Pop Culture Festival 2023. Every participant will have a chance to sell and exchange retro stuff: computers, old consoles, accessories, software, comic books etc. For more detail contact: [email protected]

CO TO JEST POLISH PINBALL OPEN?

Międzynarodowy turniej flipperowy w formule open. Odbędzie się w sobotę 31 maja. Wyniki Polish Pinball Open 2014 zaliczane będą do klasyfikacji European Championship Series oraz World Pinball Players Ranking (WPPR). Poza turniejem głównym, odbędą się turnieje towarzyszące: Classic Tournament, Team Tournament oraz Kids Tournament. Chętni do udziału powinni zakupić kartę wstępu Flipper Dude. Więcej informacji jest TUTAJ.

ACCOMODATION

The event takes place close to the center of Warsaw, metro, bus and tram stops provides easy and quick access at any time of the day or night. The offer of accommodation is therefore very rich, we recommend booking.com service.

CAN I CONTRIBUTE TO THIS EVENT IN ANY WAY?

In all kinds of ways! We especially welcome people who can provide complete and working 8/16-bit computers, and personally help with setting them up. If you wish to help contact at [email protected]

I have other questions

Send an e-mail to [email protected]

WILL THERE BE HELD THE AFTERPARTY?

Good question! Naturally, approximately at 9.00 PM on Saturday 27 May smoothly (literally and figuratively) Pixel Heaven Games & Pop Culture Festival 2023 will assume Afterparty, during which you will make new friends and business contacts. It offers well-stocked bars and additional attractions, including concerts! More details soon.

WHAT ABOUT INDIE GAMES?

An exhibition for independent game developers. It features finalists of the Pixel Awards Europe 2023 competition, as well as several dozen independent game development studios from Poland and abroad - a great opportunity to present your games to potential buyers or to hire talented employees!

WHAT ABOUT SPECIAL GUESTS?

In 2013, the event featured Frederick Raynal, the designer of Alone in the Dark. The following year we hosted two legendary figures from our industry: Jon ?Jops? Hare, the creator of Sensible Software (who also played a live concert for us) and Mike Montgomery, one of the founders of Bitmap Brothers. In 2015, our special guests included Jeff Minter (one of the first video game developers in the world), Dino Dini (known for the Kick Off series and other projects) and Sam Barlow (Silent Hill, Her Story). In 2016: Jon Hare and Ben Daglish (unique soundtracks for C64 games and more), and the Oliver Brothers (Dizzy series). The 2017 edition saw Bo Jangeborg (creator of the iconic Fairlight game), Charles Cecil (Broken Sword, Beneath a Steel Sky), Petro Tyschtschenko (former president of Amiga) and Rob Hubbard (creator of soundtracks for games such as Commando, International Karate, Jet Set Willy and Populous). 2018: Clive Townsend, Jim Bagley, Paul Cuisset...

GENERAL RULES

REGULAMIN FESTIWALU GIER PIXEL HEAVEN 2020 (zwanego dalej ?Imprezą?)

1. Organizator: Fundacja Digital Culture z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 36A lok. 93A, email: [email protected] 2. Godziny otwarcia dla publiczności: 13.11.2020: 10.00 ? 22.00 14.11.2020: 10.00 ? 2.00 15.11.2020: 10.00 ? 16.00 3. Miejsce: Hale MIŃSKA 65, Warszawa 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu na którym przeprowadzana jest Impreza oraz z urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę. 6. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: 1) Służby Porządkowe, Służby Informacyjne ? oznaczają osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia legitymujących się identyfikatorem, podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. 2) Bilet ? oznacza papier wartościowy wystawiany na okaziciela, którego okazanie uprawnia do otrzymania opaski indywidualnego wielorazowego wejścia na Imprezę. Bilet przy wejściu na Teren Imprezy są kontrolowane przez Organizatora 3) Uczestnik Imprezy ? oznacza osobę, która skorzystała z uprawnień wynikających z posiadanego przez nią Biletu lub Karnetu i która znajduje się na Terenie Imprezy. 7. Bilety sprzedawane są poprzez system online evenea.pl na stronie https://app.evenea.pl/event/ph2020 oraz stacjonarnie przy wejściu na Teren Imprezy. Cennik dostępny jest na stronie https://app.evenea.pl/event/ph2020. 8. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej Bilet. 9. Osoby obecne na Imprezie zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych. 10. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. 11. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy. 12. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego miejsca i posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników. 13. Z terenu zostaną usunięte osoby, które zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób; wniosły niebezpieczne lub zabronione środki i przedmioty. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Imprezy 15. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi. 16. Organizator dokłada wszelkich starań aby organizować wydarzenie w sposób przyjazny dla uczestników i odwiedzających, nie jest jednak zobowiązany do uwzględniania wskazań czy szczególnych oczekiwań, jeżeli mogłyby one wpływać negatywnie na porządek, bezpieczeństwo czy dobrą organizację. 17. W przypadku nie stosowania się Uczestnika do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Imprezie 18. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy w szczególności poprzez: 1) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru, 2) powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi oraz organizującego ich pracę, 3) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego. 19. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 20. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 21. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do: 1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 2) przeglądania zawartości bagaży lub odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne i niedozwolone 3) w przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego lub zachowania niezgodnego z Regulaminem wezwać posiadacza Biletu lub Karnetu lub Uczestnika Imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki, do stosowania których Służby te są uprawnione, celem wyegzekwowania powyższego żądania, 4) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2213, z późn. zm.), 5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, 6) wymienione w niniejszym ustępie czynności powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby w stosunku do której zostały podjęte. 22. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 23. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2020 r. i obowiązuje do dnia zakończenia Imprezy.

GENERAL RULES

CONTACT

Questions, propositions, ideas? Contact us!

 

CONTACT THE SKIPPER

Robert "Lapusz" Lapinski / [email protected]

I am a happy owner of ZX Spectrum+ with Kempston interface and green Neptun 156 screen. See you at International Pixel Heaven 2023 Games & Pop Culture Festival.